Biologické základy péče o dřeviny rostoucí mimo les

28. 12. 2014 -

Biologické základy péče o dřeviny rostoucí mimo les


Cíl kurzu

Kurz je určen pro všechny osoby, zabývající se  péčí o dřeviny rostoucí mimo les. Zahrnuje objasnění a aplikaci základních znalostí z oborů anatomie, morfologie a fyziologie stromů, které mají vliv na rozhodování o technologiích používaných při péči o ně.  

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista -- základní úroveň.


Obsah kurzu

 

- zkušební test ze základních okruhů týkající se péče o dřeviny rostoucích mimo les (biologie dřevin, technologie ošetřování dřevin, choroby a škůdci dřevin, BOZP)

- základní přehled dřevin nejčastěji se vyskytujících v městském prostředí

- základní technologie výsadby a řezu stromů


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu kontaktujte prosím organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: