Kácení dřevin rostoucích mimo les

28. 12. 2014 -

Kácení dřevin rostoucích mimo les


Cíl kurzu

Problematika kácení stromů rostoucích mimo les se dotýká jak práce správních orgánů (starostové, odbory životního prostředí ap.), tak i praktických arboristů. Jaké jsou adekvátní důvody, které lze akceptovat při vydávání rozhodnutí o povolení kácení? Jaký je režim obecné a speciální ochrany dřevin, které definuje zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.? Kurz se zabývá praktickým zodpovězením těchto otázek s demonstrací příkladů z praxe.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).


Obsah kurzu

 

- základní legislativní rámec ochrany dřevin v mimolesním prostředí

- obecná ochrana stromů

- typy speciální ochrany stromů

- definice "poškození dřeviny rostoucí mimo les"

- hlavní oblasti negativních vlivů stromů na jejich okolí

- základní staticky relevantní defekty


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu kontaktujte prosím organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: