Hodnocení stavu stromů II. - Zdravotní stav a stabilita

28. 12. 2014 -

Hodnocení stavu stromů II. - Zdravotní stav a stabilita


Cíl kurzu

Hodnocení stavu stromů je disciplínou, která má úzkou návaznost na základní povinnosti správce či vlastníka stromů. Probíhá jak v případě dendrologických průzkumů, tak i při specializovaných úkonech, jako je např. oceňování dřevin. Hlavní složkou hodnocení stavu stromů je zjišťování event. rizik, která z existence stromů v urbanizovaném prostředí i krajině vyplývají. Náplní kurzu je definice metodik, které lze použít při vizuálních průzkumech stavu stromů a seznámení s hlavními okruhy přístrojových testů, využívaných v České republice. Obsah kurzu navazuje na Standard péče o přírodu a krajinu A01 001 - Hodnocení stavu stromů.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Konzultant - Český certifikovaný arborista.


Obsah kurzu

 

- legislativní rámec hodnocení provozní bezpečnosti stromů

- inventarizace stromů - obsah, metody

- hlavní defekty, hodnocené v rámci vizuálních průzkumů

- využití specializovaných metodik (WLA)

- základy biomechaniky stromů

- využití přístrojových testů pro hodnocení stability stromů


Rozsah kurzu

Dvoudenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

 

 


Cena kurzu

3 000,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 2 700,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: