Výsadba stromů

28. 12. 2014 -

Výsadba stromů


Cíl kurzu

Kurz se zabývá základními postupy při výsadbách stromů v urbanizovaném prostředí. Popisuje volbu rostlinného materiálu, požadavky stromů na stanoviště a možnosti jejich úpravy. Rozebírá efekt hlavních technologických chyb, popisuje činnost technického dozoru investora při přebírání výsadeb. Obsah kurzu vychází z textu Standardu péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů.

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).


Obsah kurzu 

- strom a jeho prostředí

- základy rostlinné nomenklatury

- volba taxonu pro disponibilní stanovištní poměry

- pozitivní a negativní funkce stromů v urbanizovaném prostředí

- technologie výsadby stromů

- základní technologické chyby


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu o tento kurz kontaktujte prosím organizátora kurzu


Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 


 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: