Řez stromů

28. 12. 2014 -

Řez stromů


Cíl kurzu

Kurz je určený pro pracovníky arboristických a zahradnických firem, zabývající se řezem okrasných stromů a pro zaměstnance měst a obcí vykonávajících zadávání a dozor nad těmito pracemi. Přestavuje souhrn aktuálně doporučovaných technik a technologií, vyplývajících ze Standardu péče o přírodu a krajinu A02 002 - Řez stromů. Vhodný je jak pro projektanty a konzultanty zadávající řez v rámci hodnocení stavu stromů, tak i pro realizátory prací. 

Kurz je doporučen jako jedno z přípravných školení pro certifikaci Český certifikovaný arborista či Evropský stromolezec (European Treeworker).


Obsah kurzu

 

- anatomie větvení stonku stromů

- fytopatologické souvislosti při řezu stromů

- právní aspekty řezu stromů

- technika řezu (vedení řezu, optimální období pro řez, ošetření ran)

- technologické skupiny řezu

- používání výškových technik při řezu


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Osvědčení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

v případě zájmu kontaktujte prosím organizátora kurzu


 Cena kurzu

1 550,- Kč  (cena kurzu je osvobozena od DPH, cena pro studenty MENDELU: 1 395,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Odborný garant kurzu
kolarik@safetrees.cz

 

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

 

 


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: