Základy finančního řízení

10. 1. 2022 -

Kurz Vám vysvětlí základní pojmy a souvislosti v oblasti finančního řízení a přiblíží možnosti vyhodnocení a analýzu fin.výkazů.

Základy finančního řízení


Cíl kurzu

Cílem je vysvětlit význam a praktické využití znalosti finančního řízení jako nástroje rozhodování, a to nejen ve své firmě. Seminář je určen především začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s funkcemi finančního řízení a získat přehled o jeho základních nástrojích. Těm, kteří ještě s finančními výkazy běžně nepracují či těm, kteří chtějí mít bližší vhled do jednotlivých finančních položek a jejich vyhodnocení.


Obsah kurzu

Kurz je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k témuž cíli.

Účastníkům bude dále vysvětlena struktura finančních výkazů (Rozvaha, Výsledovka a Výkaz cash flow), stejně jako jejich používání při řízení firem. Nebudou opomenuty základní principy investičního rozhodování, oblast rizika, výnosnosti a časové hodnoty peněz.

Některá témata budou doplněna procvičením praktických příkladů.

Účastníci obdrží studijní materiály.


Rozsah kurzu

1 den (8 vyučovacích hodin)


Lektorka kurzu

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

podzim 2022, bude upřesněno


Cena kurzu

1 950,- Kč

Možnost dárkového poukazu.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Kontakt

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: