Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání

4. 2. 2021 -

 

Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání

 


MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T.


Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách Národní soustavy kvalifikací, platné pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Odkaz k prostudování naleznete zde.

Uchazeč vypracuje před zkouškou podklady pro modelový vzdělávací program, který bude připraven pro vzdělávací aktivitu v délce trvání 4 vyučovacích hodin. Podklady pro modelový vzdělávací program budou obsahovat prvky, které odpovídají kritériím hodnotícího standardu a budou zpracovány v elektronické podobě.

Zkouška se skládá z:

  • písemného ověření znalostí, které probíhá formou písemného testu,
  • praktického předvedení a ústního ověření - ověření kompetencí bude vycházet z modelového vzdělávacího programu, který dodal uchazeč autorizované osobě a z modelových situací, které autorizovaná osoba pro profesní zkoušku připraví.

 

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. Příprava na zkoušku trvá 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky je cca. 2 hodiny, z toho na písemný test připadá 20 minut.

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.


Termín zkoušky

9. 6. 2021 (konkrétní čas bude upřesněn)

 

Pokud máte zájem složit zkoušku bez absolvování rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání, popř. v jiném termínu, kontaktujte organizátora zkoušky. 


Cena zkoušky

4 900 Kč (cena pro zájemce, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání na ICV MENDELU)

2 900 Kč (cena pro absolventy rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání na ICV MENDELU)


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: