Úvod

 

Cílem studentských mobilit je umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu na zahraniční univerzitě, nebo získat zkušenosti v zahraničním podniku a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělání v jiných zemích.
Více informací o studentských mobilitách naleznete na webových stránkách ICV v záložce Vyjíždějící studenti nebo na: http://zo.stud.mendelu.cz/cz

Akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně mají možnost se zúčastnit výukových a školících pobytů na zahraničních partnerských univerzitách. 
Více informací o mobilitách zaměstnanců MENDELU naleznete na webových stránkách ICV v záložce Zahraniční spolupráce - Mobilita zaměstnanců nebo na: http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: