Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003 a od roku 2006 je vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně. Zajišťuje výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťuje zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizuje Univerzitu třetího věku.

Naše poslání

Posláním vysokoškolského ústavu je realizovat tvůrčí a vzdělávací činnost, která reflektuje potřeby aplikační sféry, regionu a také českého i mezinárodního společenství 21. století. Současně chce vysokoškolský ústav přispívat k rozvoji MENDELU realizací celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti v celé jejich šíři.

Naše vize

Vysokoškolský ústav chce být stabilní, kooperativní a soběstačnou univerzitní součástí, uznávanou jak v České republice, tak v zahraničí. Těžiště svého působení vidí vysokoškolský ústav ve tvůrčí činnosti, která se váže na uskutečňování akreditovaných studijních programů zaměřených na učitelskou i neučitelskou pedagogiku, případně další činnosti z oblasti celoživotního učení. Nedílnou součástí portfolia vysokoškolského ústavu je také poskytování poradenských služeb v rámci psychologického, kariérového a studijního poradenství pro studenty, uchazeče i zaměstnance univerzity, se zvláštním zaměřením na podporu studentů se specifickými potřebami.

Činnost vysokoškolského ústavu je uskutečňována a koordinována tak, aby byla v souladu se strategickými rozhodnutími Mendelovy univerzity v Brně. Při své činnosti chce vysokoškolský stav spolupracovat s relevantními domácími i zahraničními partnery a odborníky.

Naše nabídka studia

 

        

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: