Mediace – jiný způsob řešení konfliktů

Kurzy poradenského a profesního centra

Mediace je nástroj, který vám může pomoci najít jednoduché řešení ve složitých životních situacích. Mediace je dobrým nástrojem jak v obchodních sporech, tak v pracovních, rodinných, sousedských a mnohých dalších.
Na kurzu si povíme, co je mediace a kdy se dá využít. 
Uděláme si praktickou ukázku procesu mediace a ukážeme si, jak veliké výhody meditace má.

 

V průběhu celého roku můžete využít e-mailových konzultací v rámci Právního poradenství Poradenského a profesního centra.


Vyhrazujeme si právo při nízkém počtu účastníků kurz odvolat.


Lektorka

JUDr. Martina Mikolajczyková
vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a advokátní praxi se věnuje již od roku 2004. Věnuje se zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu v jeho plné šíři. Právo vnímá především jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací. Kromě klasické právní praxe hrdě řadí do portfolia svých služeb i mediaci - mimosoudní narovnávání sporů, jehož výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran. Mediace v takovém případě zahrnuje kromě právních i psychologická, sociální a sociologická specifika a stává se oblíbeným trendem řešení sporů pro svůj proklientský charakter.
Přihláška do kurzu

Přihlašování ukončeno.


Logo OPVV


Online - MS Teams

Krátce před začátkem kurzu pošle, buď pracovník Poradenského a profesního centra a nebo přímo lektor/ka kurzu, účastníkům e-mailem MS Teams pozvánku s odkazem pro připojení se do webináře.

Poradenské a profesní centrum

Poskytujeme služby studentům, zaměstnancům, uchazečům o studium a absolventům MENDELU a veřejnosti. Nabízíme poradenství (psychologické, studijní, kariérové, sociálně právní, nutriční, logopedické, pro uchazeče o studium se specifickými potřebami), koučování, podporu studentům se specifickými potřebami, konzultace výběru vysoké školy, diagnostiku profesně-studijní orientace. Pořádáme kurzy na seberozvoj a rozvoj dovedností pro studium a kariéru.

  • Ulice: Zemědělská 814/5
  • Město: Brno
  • PSČ: 61300
  • Stát: Česká republika

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: