Jak se připravit na podnikání z pohledu právníka

Kurzy poradenského a profesního centra

Témata semináře: 
  • Co a jak kde vyřídit před zahájením podnikání jako ičař a jako firma
  • Jak je to s odpovědností a proč a jak podnikat z hlediska odpovědnosti
  • Jak na smlouvy v podnikání
  • Soudní spory v podnikání
  • Jak na konflikty a spory s klienty a obchodními partneři

 

V průběhu celého roku můžete využít e-mailových konzultací v rámci Právního poradenství Poradenského a profesního centra.


Vyhrazujeme si právo při nízkém počtu účastníků kurz odvolat.


Lektorka

JUDr. Martina Mikolajczyková
vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a advokátní praxi se věnuje již od roku 2004. Věnuje se zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu v jeho plné šíři. Právo vnímá především jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací. Kromě klasické právní praxe hrdě řadí do portfolia svých služeb i mediaci - mimosoudní narovnávání sporů, jehož výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran. Mediace v takovém případě zahrnuje kromě právních i psychologická, sociální a sociologická specifika a stává se oblíbeným trendem řešení sporů pro svůj proklientský charakter.
Přihláška do kurzu

Přihlašování ukončeno.


Online - MS Teams

Krátce před začátkem kurzu pošle, buď pracovník Poradenského a profesního centra a nebo přímo lektor/ka kurzu, účastníkům e-mailem MS Teams pozvánku s odkazem pro připojení se do webináře.

Poradenské a profesní centrum

Poskytujeme služby studentům, zaměstnancům, uchazečům o studium a absolventům MENDELU a veřejnosti. Nabízíme poradenství (psychologické, studijní, kariérové, sociálně právní, nutriční, logopedické, pro uchazeče o studium se specifickými potřebami), koučování, podporu studentům se specifickými potřebami, konzultace výběru vysoké školy, diagnostiku profesně-studijní orientace. Pořádáme kurzy na seberozvoj a rozvoj dovedností pro studium a kariéru.

  • Ulice: Zemědělská 814/5
  • Město: Brno
  • PSČ: 61300
  • Stát: Česká republika

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: