Bakalářská práce: od rešerší k formální úpravě

Kurzy poradenského a profesního centra

Kurz sestavený pro studenty MENDELU.

Čeká Vás psaní bakalářské práce a nevíte, jak na to?
Seminář se věnuje všem podstatným fázím tvorby bakalářské práce. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější.
Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou (včetně fakultních předpisů a pokynů), stylizace textu, pravopisných a gramatických korektur a formální úpravy práce.
Hlavní tematické okruhy:
 • Rešerše
 • Odborný styl, bezchybná gramatika a pravopis
 • Členění textu
 • Poznámkový aparát
 • Abstrakt, anotace a resumé
 • Vkládání obrázků a grafů
 • Citace a bibliografické údaje
 • Rejstříky
 • Formální úprava práce

Lektor

Mgr. Jan Táborský
je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Provozuje oblíbené facebookové stránky Jazykové zajímavosti, je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).


Přihláška do kurzu

Přihlašování ukončeno.


Online - Google Meet

Krátce před začátkem kurzu pošle, buď pracovník Poradenského a profesního centra a nebo přímo lektor/ka kurzu, účastníkům e-mailem pozvánku s odkazem pro připojení se do webináře.

Poradenské a profesní centrum

Poskytujeme služby studentům, zaměstnancům, uchazečům o studium a absolventům MENDELU a veřejnosti. Nabízíme poradenství (psychologické, studijní, kariérové, sociálně právní, nutriční, logopedické, pro uchazeče o studium se specifickými potřebami), koučování, podporu studentům se specifickými potřebami, konzultace výběru vysoké školy, diagnostiku profesně-studijní orientace. Pořádáme kurzy na seberozvoj a rozvoj dovedností pro studium a kariéru.

 • Ulice: Zemědělská 814/5
 • Město: Brno
 • PSČ: 61300
 • Stát: Česká republika

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: