Time management v korona krizi

Kurzy poradenského a profesního centra

Webinář je určen všem, kteří chtějí zdokonalit svoji schopnost nakládání s časem, zvýšit efektivitu jeho využití a umět plánovat. A to vše v dnešní nestabilní době.
Naučíte se: stanovovat cíle, vyhodnocovat je, třídit informace, plánovat, určovat priority. A hlavně, jak se k tomu všemu motivovat a začít to dělat.
Webinář bude zaměřen nejen na zvládání povinností a úkolů každodenního života, ale i na plnější a příjemnější využití času v dalších oblastech a na hledání cesty k nabytí spokojené studijně-pracovně-mimopracovní rovnováhy.
Součástí webináře bude práce s cíli a s osobním rozvojovým plánem.

Lektorka

PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Aktuálně pracuje jako kariérová poradkyně a koučka v Poradenském a profesním centru ICV MENDELU. Má za sebou zkušenosti s několikaletým kariérním poradenstvím také na VUT, s kariérním plánováním stážistů v rámci projektu FDV při MŠMT Cesta pro mladé. Pracovala pět let v personálních firmách jako konzultantka, lektorka a hodnotitelka assessment a development center. Baví ji hledat a rozvíjet potenciál v lidech okolo.


Přihláška do kurzu

Přihlašování ukončeno.


Logo OPVV


Online - MS Teams

Krátce před začátkem kurzu pošle, buď pracovník Poradenského a profesního centra a nebo přímo lektor/ka kurzu, účastníkům e-mailem MS Teams pozvánku s odkazem pro připojení se do webináře.

Poradenské a profesní centrum

Poskytujeme služby studentům, zaměstnancům, uchazečům o studium a absolventům MENDELU a veřejnosti. Nabízíme poradenství (psychologické, studijní, kariérové, sociálně právní, nutriční, logopedické, pro uchazeče o studium se specifickými potřebami), koučování, podporu studentům se specifickými potřebami, konzultace výběru vysoké školy, diagnostiku profesně-studijní orientace. Pořádáme kurzy na seberozvoj a rozvoj dovedností pro studium a kariéru.

  • Ulice: Zemědělská 814/5
  • Město: Brno
  • PSČ: 61300
  • Stát: Česká republika

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: