Surikata

AKTUALITY

 

Mobility programu Erasmus+ pro akademické i neakademické pracovníky

 

Zahraniční oddělení rektorátu Mendelovy univerzity v Brně vypsalo výběrové řízení pro akademické i neakademické pracovníky MENDELU na mobility programu Erasmus+ pro akademický rok 2015/2016. Více informací o programu včetně  formulářů  naleznete na:

http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/erasmus

 

Vyplněné a podepsané přihlášky k výukovému pobytu či školení odevzdávejte do 27. 2. 2015 na Zahraniční oddělení rektorátu. Přihlášky, seznam partnerských univerzit a podrobný postup k přihlašování naleznete taktéž na výše uvedených webových stránkách s podrobnými vysvětlivkami v sekci Výběrové řízení.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte Mgr. et Mgr. Denisu Földešiovou, e-mail: denisa.foldesiova@mendelu.cz, tel. 545 135 115.

 

V případě, že se rozhodnete přihlášku podat, nezapomeňte také informovat doc. Petra Hlaďo, e-mail: hlado@mendelu.cz

 

 

LLP/Erasmus

 

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.

Podmínky pro vysílané pedagogy

  • Pedagogický pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy), která je držitelem EUC.
  • Nelze vyslat pracovníka, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
  • Pracovník musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.
  • Prioritu by měli mít pedagogové vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.
  • Výuka zahraničního pracovníka podniku, který přijíždí na vysokoškolskou instituci (do ČR) vyučovat na základě pozvání instituce, která jeho pobyt financuje.

 

Více informací na: http://www.ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/llperasmus/zakladni_informace_pro_ucitele

 

 

Ostatní - Rozvojové programy

 

Jednou z priorit dlouhodobého záměru MENDELU pro rok 2012 je internacionalizace její činnosti. V rámci naplňování této priority se univerzita mj. snaží podporovat naplňování bilaterálních smluv oběma směry a podporovat institut vyjíždějících akademických pracovníků. Získané zkušenosti, poznatky a informace následně akademici integrují do výuky na jednotlivých fakultách, čímž dochází ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti a jejímu zatraktivnění pro domácí i zahraniční studenty.

 

Více informací na: http://www.ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/ostatni_projekty