OMVI MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility

 

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019) a 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců.   

Dále vyhlašujeme výběrové řízení na Kreditovou mobilitu. V rámci Kreditní mobility je možné vyjet do těchto zemí:

  •   Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ázerbajdžán, Izrael a Jordánsko.

 Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 8. - 12. října 2018.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018.

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

 Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lenka Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: