OMVI MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility

 

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019) a 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců.   

Dále vyhlašujeme výběrové řízení na Kreditovou mobilitu. V rámci Kreditní mobility je možné vyjet do těchto zemí:

  •   Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ázerbajdžán, Izrael a Jordánsko.

 Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 8. - 12. října 2018.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018.

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

 Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

 Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lenka Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)

 


 

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí

 

Specifikace mobility

Financování mobility bude plně zajištěno v rámci projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně

(reg. Číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953)

Délka trvání mobility – 6 měsíců

Předpokládaný termín zahájení mobility – nejpozději červen 2018

Výše úvazku – úvazek 1,0 na MENDELU s místem výkonu práce mimo území ČR

Návratová fáze – povinná doba v délce 6 měsíců, po kterou musí výzkumný pracovník absolvující mobilitu mimo ČR setrvat v zaměstnaneckém poměru k instituci příjemce dotace s místem výkonu práce na území ČR. Cílem návratové fáze je přenos zkušeností ze zahraniční do ČR a diseminace výsledků mobility.

Termín odevzdání podkladů pro výběrové řízení (více viz bod 4) – 19. 1. 2018, do 14:00 hod., na adresu: martina.miskelova@mendelu.cz, případné dotazy, prosím, posílejte v kopii na e-mail zuzana.zidova@mendelu.cz

 

Obecné podmínky pro výběr výzkumných pracovníků

Výzkumným pracovníkem – juniorem se rozumí výzkumný pracovník, který je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka, přičemž Post-dok je výzkumný pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby.

Pracovník, který chce absolvovat mobilitu, musí odůvodnit potřebnost realizace mobility a relevanci výběru ke konkrétnímu pracovišti (fakulta, ústav, laboratoře atp.), kde bude mobilita realizována, mimo jiné na základě popisu plánovaných výzkumných aktivit v rámci mobility včetně popisu vazby na výzkum prováděný výzkumným pracovníkem před realizací mobility.

Mobilitu výzkumného pracovníka lze přerušit. Pokud je předem plánováno přerušení mobility výzkumného pracovníka, je nutné přerušení zohlednit v předloženém harmonogramu. Přerušení mobility znamená přerušení realizace klíčové aktivity. Mobilitu je možné plánovaně přerušit opakovaně, avšak přerušení nesmí kumulativně přesáhnout dobu 6 měsíců, tj. 180 dnů (1 měsíc = 30 dnů).

V rámci výběrového řízení bude vybrán pouze jeden výzkumný pracovník.

Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lenka Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)

 


 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE

 

Oddělení mezinárodních vztahů  a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019) a 3. kolo výběrového řízení na  praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17.března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.   

Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12. - 16. února 2018  pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test  z angličtiny, na který se můžete přihlásit  a informovat na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test  proběhne v týdnu od 19. - 23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 Více informací najdete na:  http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

                                         http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)


 V případě dotazů naváhejte kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: