Surikata

 

MIMOŘÁDNÉ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRAKTICKÉ STÁŽE

 

OMVI MENDELU vyhlašuje mimořádné kolo výběrového řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 pro studenty, kteří chtějí zahájit stáž již v lednu, únoru či první polovině března 2018. Studenty, kteří chtějí zahájit stáž v druhé polovině března 2018 či později, prosíme, aby si počkali na řádné 3. kolo VŘ, které bude vyhlášeno v lednu 2018.

Termín pro podání přihlášky včetně povinných příloh (akceptační dopis od poskytovatele stáže  a motivační dopis, v němž uvedete i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat) je 8. 12. 2017.

Jazykovou zkoušku budou moci studenti vykonat v průběhu prosince po individuální domluvě.

Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

Podrobnější informace o praktických stážích programu Erasmus+ naleznete na našich webových stránkách zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus

Dále bychom Vás chtěli informovat o možnosti stáže v Evropském hospodářském zájmovém sdružení Access EU! v Bruselu s termínem zahájení stáže v druhém lednovém týdnu 2018. Více informací o této stáži naleznete zde: http://www.omvi.mendelu.cz/29070n-staz-v-evropskem-hospodarskem-zajmovem-sdruzeni-access-eu-v-bruselu


 V případě dotazů naváhejte kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)