Programová komise programu Specializace v pedagogice

 

  Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
 
+420 545 135 201
BA05N4022 (E4.22)
lenka.danielova@mendelu.cz

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

Ing. Marie Horáčková
+420 545 135 230
marie.horackova@mendelu.cz

 

  

  Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
 
+420 545 135 233
BA05N4021 (E4.21)
dita.janderkova@mendelu.cz

 

 

 

Programová komise programu Technické znalectví a pojišťovnictví

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. František Bauer, CSc.
+420 545 132 085
frantisek.bauer@mendelu.cz

 

 

  doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
+420 545 136 332
pavel.machal@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
+420 545 132 306
jan.marecek@mendelu.cz

 

 

  prof. Dr. Ing. Jiří Marek
+420 545 135 239
jiri.marek@mendelu.cz

 

 

  doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
+420 545 132 449
eva.vavrova@mendelu.cz

 

 

  Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
+420 545 135 240
martin.cupal@mendelu.cz

 

 

Pavel Bartoník
xbarto23@node.mendelu.cz

 

 

 

Radim Fousek
xfousek2@node.mendelu.cz

 

 

 

Kateřina Menyhardová
xmenyhar@node.mendelu.cz

 

 

 

Programová komise programu Technické znalectví a expertní inženýrství

 

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
petr.adamec@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. František Bauer, CSc.
+420 545 132 085
frantisek.bauer@mendelu.cz

 

 

 

  doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
+420 545 136 332
pavel.machal@mendelu.cz

 

 

  prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
+420 545 132 306
jan.marecek@mendelu.cz

 

 

  prof. Dr. Ing. Jiří Marek
+420 545 135 239
jiri.marek@mendelu.cz

 

 

  doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
+420 545 132 449
eva.vavrova@mendelu.cz

 

 

Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
+420 545 135 240
martin.cupal@mendelu.cz

 

 

 

Bc. Tomáš Bílek
xbilek@node.mendelu.cz

 

 

Bc. Martin Handl
xhandl2@node.mendelu.cz

 

 

 

Bc. Ondřej Klíma
xklima@node.mendelu.cz
Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: