Oddělení sociálních věd a popis zajišťované činnosti

 

Hlavním posláním Oddělení sociálních věd (OSV) je vědeckovýzkumná a pedagogická činnost, zejména v oblasti vzdělávání učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách. Akademičtí pracovníci OSV realizují svoji pedagoigckou činnost zejména v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů:

a) Učitelství odborných předmětů;
b) Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Popis zajišťované činnosti OSV:

 • pedagogická činnost (výuka bakalářských studijních oborů);
 • vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost ;
 • další odborná a projektová činnost.

Vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků ICV MENDELU byla v roce 2014 orientována do následujících oblastí:

 • vybrané aspekty vzdělávání budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku;
 • vzdělávací potřeby pedagogických a nepedagogických pracovníků středních odborných škol;
 • proměny kompetencí učitelů středních odborných škol;
 • profesní orientace mládeže;
 • psychologické zvláštnosti vzdělávání dospělých;
 • aspekty života starších osob s ohledem na proměny společnosti;
 • mezigenerační učení v různých sociálních prostředích;
 • specifické poruchy učení žáků.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: