Spolupráce s národními partnery

 

Vysokoškolský ústav spolupracuje s celkem 43 středními odbornými školami a učilišti, na kterých studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice vykonávají svoji pedagogickou praxi. Navazuje kontakty s perspektivními pracovišti pro uskutečnění praxe studentů bakalářského studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví, případně i navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství (Kooperativa pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Česká spořitelna, a.s., Triglav pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., Honeywell, spol. s r.o. - HTS CZ o.z., Zetor Tractors, a.s., Kuličkové šrouby Kuřim, a.s., IN-EKO TEAM s.r.o., LAPA SERVICE s.r.o., SC&C Partner, spol. s r.o., ALLIUM, s.r.o., SIVOP-I s.r.o., Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, TOSHULIN, a.s., Česká Společnost pro projektové řízení Česká republika, atd). S uvedenými pracovišti vysokoškolský ústav úzce spolupracuje také na vědeckovýzkumných úkolech.

Spolupráce se zahraničními partnery

 

K 31. 12. 2014 uzavřel VÚ ICV celkem 23 smluv se zahraničními partnery (University of Antwerp, Haute Ecole Libre Mosane, Thomas More Kempen, Estonian University of Life Sciences, Oulu University of Applied Sciences, Häme University of Applied Sciences, University of Zadar, Siauliai University, Daugavpils University, University of Szeged, Szent István University, Anhalt University of Applied Sciences, Fachhochschule Rosenheim, West Pomerian University of Technology, Opole University of Technology, University of Szczecin, University of Technology and Life Sciences, Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovak University of Agriculture in Nitra, University of Maribor, Universitat de Lleida, Universidad de Córdoba, Anadolu University).

Partneři vysokoškolského ústavu

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: