Publikace

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pravidelně zveřejňuje své výsledky vědecko-výzkumné činnosti na vědeckých sympóziích, ve sbornících z konferencí, v odborných časopisech a v odborných knihách. 

Přehled nejvýznamnějších odborných publikací VÚ ICV za rok 2014:

ZACH, M. , VYLEŤAL, P. The Importance of Methodology Evaluation of School Furniture for Czech Children with Mobility Disability in Relation to Children's Anthropometry. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014. sv. 62, č. 1, s. 279-291. ISSN 1211-8516. URL: http://acta.mendelu.cz/62/1/0279/

KAMANOVÁ, L. Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumých studií. Studia paedagogica. 2014. sv. 19, č. 3, s. 29-46. ISSN 1803-7437. URL: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/900/1020

DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D. Elektronické studijní materiály v pregraduálním vzdělávání učitelů. In: VÁRKOLY, L. Dnešní trendy inovací 2014. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, 2014. s. 88-93. ISBN 978-80-260-6151-9.

 

Přehled nejvýznamnější odborných publikací VÚ ICV za rok 2013:

FOLTOVÁ, L., PORTEŠOVÁ, Š., KUKLA, L. Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během školní docházky (7-15 let) - longitudinální výzkum. Československá psychologie. 2013. sv. 57, č. 6, s. 505-520. ISSN 0009-062X.

HLAĎO, P. A comparative study of social influences in the transition of students of lower- and upper secondary schools between educational levels and to the labour market. International Journal of Global Education. 2013. sv. 2, č. 2, s. 10-18. ISSN 2146-9296. URL: http://www.ijge.net/ojs/index.php/ijge/issue/view/27.

DANIELOVÁ, L., HORÁČKOVÁ, M., SKALICKÁ, I., VYLEŤAL, P. a kol. Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 314 s. ISBN 978-80-7375-918-6.

 HLAĎO, P., DANIELOVÁ, L. Profese učitele odborných předmětů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2013. ISBN 978-80-7302-167-2.

DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D., VYLEŤAL, P., FOLTOVÁ, L. a kol. Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 276 s. ISBN 978-80-7375-883-7.

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: