Vědeckovýzkumná činnost studentů 

Prioritou vysokoškolského ústavu je zapojení studentů všech studijních programů do tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu. Za účelem podpory této tvůrčí činnosti byla v roce 2012 zřízena Interní grantová agentura  vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU).

Studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice se od roku 2008 každoročně účastní přehlídky bakalářských prací s názvem Studentský inkubátor. V letech 2019 – 2021 se budou 4 studentky tohoto programu podílet jako spolupracovnice na řešení projektu s názvem Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli, který získal finanční podporu od Grantové agentury České republiky (GA ČR) v soutěži standardních projektů.

Pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství vyhlašuje vysokoškolský ústav Interní grantovou soutěž. Pro rok 2019 tato soutěž nebyla vyhlášena.


 
 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: