Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2017

 

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2017 se uskutečnila ve dnech 12.–13. 9. 2017 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách. 

Cílem 9. ročníku konference bylo zhodnotit aktuální aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Konference věnovala pozornost zejména otázkám vzdělávání žáků středních škol a studentů vysokých škol, rozvoji profesních kompetencí pedagogických a akademických pracovníků a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. 

Desátý ročník mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018 proběhne ve dnech 18.-19. 9. 2018.


ICOLLE 2017:

Závěry jednotlivých ročníků konference ICOLLE