Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018

 

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018 se uskutečnila ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2018 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem jubilejního 10. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018 bylo zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Na konferenci byla věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání v prostředí středních a vysokých škol, jejího hodnocení ze strany absolventů a zaměstnavatelů a trendům dalšího vzdělávání vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. 


Závěry jednotlivých ročníků konference ICOLLE

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: