Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 11. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání  ICOLLE 2019, která se koná ve dnech 17.-18. 9. 2019 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Cílem mezinárodní vědecké konference je zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).

Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma, tedy vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Hlavní téma konference: "Udržitelnost ve vzdělávání - minulost, současnost a budoucnost"

Odborné sekce

  • Formální vzdělávání
  • Neformální vzdělávání
  • Studentská sekce
  • Posterová sekce

Důležité termíny

  • Přihlášení (s aktivní účastí): 31. 5. 2019

     Aktivní účast je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

  • Přihlášení (s pasivní účastí): 31. 8. 2019

  • Zaslání příspěvku do sborníku: 31. 8. 2019

Registrace, konferenční poplatek a další informace

Informace o přihlašování na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2019, stejně tak informace o možnostech platby konferenčního poplatku, odeslání příspěvku do sborníku a jiné naleznete na webových stránkách konference www.icolleconference.cz 

 

Na Vaši účast se těší

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

výkonný ředitel konference


 Závěry jednotlivých ročníků konference ICOLLE

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: