Vědecká rada


doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 135 223
BA05N4014 (E4.14)
tomas.cech@mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
+420 545 132 942
BA37N2003 (R2.03)
jiri.cupera@mendelu.cz

 

 

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Hlavní manažer projektu - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
logistik projektu - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Děkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vedoucí ústavu - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
+420 545 136 305, +420 545 136 406
BN01N3005 (Z3.05), BN01N4006 (Z4.06)
libor.grega@mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické a dřevařské techniky (LDF)
Děkan - Lesnická a dřevařská fakulta
+420 545 134 000, +420 545 134 528
BA04N3037 (B3.37)
radomir.klvac@mendelu.cz

 

 

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Akademická pracovnice - docentka - Oddělení sociálních věd (ICV)
Ředitelka - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí oddělení - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
dana.linhartova@mendelu.cz

 

 

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Akademický pracovník - profesor - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Koordinátor AF - Děkanát PEF (PEF)
Vedoucí ústavu - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
+420 545 132 306
BA39N3047 (Q3.47)
jan.marecek@mendelu.cz

 

 

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ovocnictví (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav ovocnictví (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta
+420 519 367 242
ivo.ondrasek@mendelu.cz

 

 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Docent - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Děkan - Zahradnická fakulta
+420 519 367 232
LB01N1026 (Led-A1.26)
robert.pokluda@mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické a dřevařské techniky (LDF)
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta
+420 545 134 103
BA04N3037 (B3.37)
alois.skoupy@mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav financí (PEF)
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovnice - Oddělení expertního inženýrství (ICV)
+420 545 132 449
BA39N4087 (Q4.87), BA04N4051 (B4.51)
eva.vavrova@mendelu.cz

 

 

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Proděkan - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
+420 545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)
ilja.vyskot@mendelu.cz

 

 

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Projektový manažer - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Proděkanka - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
+420 545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)
iva.zivelova@mendelu.cz

 

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)
pavel.zufan@mendelu.cz

 

 

 

Tajemník

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost - Oddělení sociálních věd (ICV)
Vedoucí oddělení - Oddělení sociálních věd (ICV)
+420 545 135 201
BA05N4022 (E4.22)
lenka.danielova@mendelu.cz

 

Externí členové

 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. - člen

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

 

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. - člen

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

doc. PhDr. Josef Malach, CSc. - člen

vedoucí Katedry pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. - člen

děkan Filozofické fakulty, Masarykova univerzita


prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. - člen

vedoucí Katedry pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika

 

doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.

vedoucí Katedry inženýrské pedagogiky, Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze

 

prof. Ing. Milan Slavík, CSc. - člen

ředitel Institutu vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Zápisy

Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis č. 1 2019 28.2.2019 28.2.2019 15:55:30
Zápis č. 4 2018 9.1.2019 9.1.2019 10:06:37
Zápis č. 3 2018 9.1.2019 9.1.2019 10:06:16
Zápis č. 2 2018 9.1.2019 9.1.2019 10:06:00

Archiv

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: