Surikata

Dlouhodobý záměr

2016 – 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro období 2016-2020

2011 – 2015

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu institutu celoživotního vzdělávání pro období 2011 - 2015 a jeho aktualizace pro rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru

2016

2015

2014

2013

2012

2011