Surikata

Studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP)

 

Pro koho je obor určen

Koncepce bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je, souladu se zněním § 9 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících, zaměřena na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů středních škol zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Znamená to, že bakalářský studijní obor Učitelství odborných předmětů připravuje absolventy odborných magisterských studijních programů, především MENDELU, k výuce odborných předmětů na středních odborných školách. Jeho absolventi tímto studiem získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání potřebné k vykonávání středoškolské učitelské profese.

 

Oblast uplatnění absolventů

Absolvováním získáte nutný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele odborných předmětů střední školy.
Tak Vám bude, jako absolventovi Vámi vybraného studijního oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření, rozšířena nabídka Vašeho uplatnění na trhu práce.

Přijímací řízení

Do studia mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili nebo ukončují minimálně magisterský stupeň vysokoškolského  vzdělání zemědělského, potravinářského,  ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Viz dokument Podmínky pro přijetí ke studiu.

 

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici zde a přijímají se do 15. dubna 2017.

Informace o platbách ze zahraničí a upřesnění informací ohledně bankovního účtu (viz stávající stránky)

 

Studijní plán

 

Studijní aktuality

Pedagogická praxe

Studijní opory

Studijní opory pro kombinovanou formu studia

Státní bakalářské zkoušky  

Bakalářské práce