Navazující dvouleté studium

Nové dvouleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je určeno pro absolventy Základního tříletého studia ukončeného promocí. Je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání a jež rozšiřují znalosti z předchozího studia. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x týdně. Přednášky pro jednotlivé ročníky se konají: 1. ročník - pondělí v 10.00 - 12.30 hod., 2.ročník - úterý 10.00 - 12.30 hod.

 

Poplatek za semestr je 680 Kč.

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: