Akademický rok 2018/2019

 

Základní tříleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

 

  • Kapacita 100 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • O přijetí budete písemně vyrozuměni během měsíce června.
  • Poplatek za semestr (10 přednášek) je 680 Kč. Akademický rok sestává ze dvou semestrů - letního a zimního.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí), na pokladně Mendelovy univerzity v Brně (budova A, 2. patro, denně 8.00 – 13.00 hod.) nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.

 

Anotace studia ZDE.

Program přednášek

1. ročník 2018/2019 - program přednášek

2. ročník 2018/2019 - program přednášek

3. ročník 2018/2019 - program přednášek

 

Přihlásit se můžete ZDE.

Tištěnou přihlášku si můžete vyzvednout v úředních hodinách kanceláře U3V nebo kdykoli ve stojanu před dveřmi do této kanceláře.

 

Akademický rok 2017/2018

 

Program přednášek

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018 - program přednášek

3. ročník 2017/2018 - program přednášek

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: