Základní tříletý studijní program: Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí I.

Základní tříleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x týdně. Přednášky pro jednotlivé ročníky se konají: 1. ročník - středa v 13.30 - 16.00 hod., 2. ročník - čtvrtek v 13.30 - 16.00 hod. a 3. ročník - úterý v 13.30 - 16.00 hod.

 

Poplatek za semestr je 680 Kč.

 

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: