Základní tříletý studijní program: Člověk a přítoda na začátku třetího tisíciletí I.

Základní tříleté studium na Univerzitě třetího věku MENDELU je tvořeno přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x týdně.

Poplatek za semestr je 680 Kč.

 

Program přednášek:

1. ročník 2018/2019 - program přednášek

2. ročník 2018/2019 - program přednášek

3. ročník 2018/2019 - program přednášek

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: