Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

 Akademický rok 2018/2019

Nový rozšiřující dvouletý studijní program na Univerzitě třetího věku MENDELU je určen pro absolventy Základního tříletého studijního programu ukončeného promocí. Je tvořen přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání a jež rozšiřují znalosti z předchozího studia. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

 

  • Přihlášení probíhá do 18. 5. 2018.
  • Kapacita 100 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • Cena za semestr (10 přednášek) je 660 Kč. Akademický rok sestává ze dvou semestrů - letního a zimního.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí), na pokladně Mendelovy univerzity v Brně (budova A, 2. patro, denně 8.00 – 13.00 hod.) nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.

 

Program přednášek

 1. ročník a 2. ročník

 

Kapacita přihlášených již naplněna.