Surikata

Jednoleté programy

 

  • Přihlášení od 5. 12. 2016 do 15. 5. 2017. Vyplněnou  a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nabo poštou.
  • Kapacita 100 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou  do 31. 5. 2017 spolu s podrobnými organizačními informacemi.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí) nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
  • Cena za 1 semestr 660 Kč (Zahrada a zdraví a Člověk zvíře a životní prostředí), cena za 2 semestry 660 Kč (pro Naše zahrádka a Člověk a společnost).

 

Člověk, zvíře a životní prostředí

Program přednášek  - pro ak. rok 2016/2017

Program přednášek   - pro ak. rok 2017/2018

Přihláška pro akademický rok 2017/2018

 

Zahrada a zdraví

Program přednášek- pro ak. rok 2016/2017

Program přednášek  - pro ak. rok 2017/2018

Přihláška pro akademický rok 2017/2018

 

Člověk a společnost

Program přednášek  - pro ak. rok 2016/2017

Program přednášek  - pro ak. rok 2017/2018

Přihláška pro akademický rok 2017/2018

 

Naše zahrádka 

Program přednášek  - pro ak. rok 2016/2017

Program přednášek  - pro ak. rok 2017/2018

Přihláška pro akademický rok 2017/2018