Surikata

Institut celoživotního vzdělávání při Mendelově univerzitě, Brno

Akademický rok 2016/2017

 

1. ročník 2016/2017 - program přednášek

2. ročník 2016/2017 - program přednášek

3. ročník 2016/2017- program přednášek

 

Slavnostní vyřazení ze studia (promoce) posluchačů základního cyklu proběhne v akademickém roce 2016/2017 dne 17. 5. 2017. Bližší informace budou posluchačům upřesněny.

 

 

Akademický rok 2017/2018

 

 • Přihlášení od 5. 12. 2016 do 15. 5. 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nabo poštou.
 • Kapacita 100 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
 • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou do 31. 5. 2017 spolu s podrobnými organizačními informacemi.
 • Cena za semestr je 660 Kč.
 • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí) nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.
 • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018 - program přednášek

3. ročník 2017/2018 - program přednášek

Přihláška pro akademický rok 2017/2018.

pobočka Bruntál při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii, Bruntál

Akademický rok 2016/2017

 

1. ročník 2016/2017 - program přednášek

2. ročník 2016/2017- program přednášek

3. ročník 2016/2017- program přednášek

 

Akademický rok 2017/2018

 

Přihláška Bruntál pro akademický rok 2017/2018.

pobočka Kyjov při Klvaňově gymnáziu a Střední zdravotnické škole Kyjov

 

Akademický rok 2016/2017

 

1. ročník 2016/2017 - program přednášek

2. ročník 2016/2017- program přednášek

3. ročník 2016/2017- program přednášek

 

 Akademický rok 2017/2018

 

 

 • Přihlášení do 31. 8. 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na sekretariát Klvaňova gymnázia, Kyjov.
 • Kapacita cca 30 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
 • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou během září spolu s podrobnými organizačními informacemi.
 • Cena za semestr je 660 Kč.
 • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí).
 • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
 • Kontaktní osoba – Marie Klíglová, tel.č. 518 612 778; 605 900 857, e-mail gymkyjov@gymkyjov.cz

 

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018- program přednášek

3. ročník 2017/2018- program přednášek

Přihláška Kyjov pro akademický rok 2017/2018.

pobočka Lednice při Zahradnické fakultě MENDELU

Akademický rok 2016/2017

 

1. ročník 2016/2017 - program přednášek

2. ročník 2016/2017- program přednášek

3. ročník 2016/2017 - program přednášek

 

 Akademický rok 2017/2018

 

 • Přihlášení od 1.1.2017 do 31.7. 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na adresu Zahradnická fakulta MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice.
 • Kapacita 40 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
 • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou do 31. 8. 2017 spolu s podrobnými organizačními informacemi.
 • Cena za semestr je 660 Kč.
 • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí) nebo složenkou, která je k vyzvednutí na děkanátě Zahradnické fakulty.
 • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
 • Kontaktní osoba – Dagmar Kurková, tel.č. 519 367 220, e-mail dagmar.kurkova@mendelu.cz

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018- program přednášek

3. ročník 2017/2018- program přednášek

Přihláška Lednice pro akademický rok 2017/2018

pobočka Rožnov pod Radhoštěm při Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm

Akademický rok 2016/2017

 

1. ročník 2016/2017- program přednášek

 

Akademický rok 2017/2018

 

 • přihlašování do 1. ročníku do konce srpna 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou.
 • Kapacita 30 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
 • O přijetí budete informováni dopisem od Mendelovy univerzity, která Vás zároveň pozve na slavnostní imatrikulaci (září).
 • Cena za semestr je 660 Kč.
 • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí) nebo složenkou, která je k vyzvednutí u Ing. Petra Černoška na SŠ zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R.
 • Na 1. hodinu, je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
 • Kontaktní osoba – Ing. Petr Černošek, tel.č. 603 848 155, e-mail cernosek@szesro.cz

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018- program přednášek

Přihláška Rožnov pod Radhoštěm pro akademický rok 2017/2018.