Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Pobočka Rožnov pod Radhoštěm při Střední škole zemědělské a přírodovědné

 

Akademický rok 2017/2018

 přihlašování do 1. ročníku do konce srpna 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.

  • Kapacita 30 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • O přijetí budete informováni dopisem od Mendelovy univerzity, která Vás zároveň pozve na slavnostní imatrikulaci (září).
  • Cena za semestr je 660 Kč.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí) nebo složenkou, která je k vyzvednutí u PaedDr. Lenky Doubkové  na SŠ zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R.
  • Na 1. hodinu, je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
  • Kontaktní osoba – PaedDr. Lenka Doubková, tel.č. 732 774 452, e-mail doubkova@szesro.cz

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018- program přednášek

Přihláška Rožnov pod Radhoštěm pro akademický rok 2017/2018.


 Kontakt

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

75661 Rožnov pod Radhoštěm

http://szesro.cz/kurzy/univerzita-tretiho-veku/

 

PaedDr. Lenka Doubková

Telefonický kontakt: 732 774 452

E-mailový kontakt: doubkova@szesro.cz