Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Pobočka Kyjov při Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole

 

Akademický rok 2017/2018

  • Přihlášení do 31. 8. 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na sekretariát Klvaňova gymnázia, Kyjov.
  • Kapacita cca 30 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou během září spolu s podrobnými organizačními informacemi.
  • Cena za semestr je 660 Kč.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí).
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
  • Kontaktní osoba – Marie Klíglová, tel.č. 518 612 778; 605 900 857, e-mail gymkyjov@gymkyjov.cz

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018- program přednášek

3. ročník 2017/2018- program přednášek

Přihláška Kyjov pro akademický rok 2017/2018.


Kontakt

 

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

http://www.gymkyjov.cz/?page_id=404

 

Marie Klíglová

Telefonický kontakt: 518 612 778

Telefonický kontakt: 601 551 503

E-mailový kontakt: gymkyjov@gymkyjov.cz