Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Pobočka Bruntál při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii

 

Akademický rok 2017/2018
  • Přihlášení do 31. 8. 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na sekretariát Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál.
  • Kapacita cca 30 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou během září spolu s podrobnými organizačními informacemi.
  • Cena za semestr je 660 Kč.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí).
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
  • Kontaktní osoba – Ing. Barbora Friedlová, Ph.D., tel. č. 555 559 727, e-mail: friedlova@spsoa.cz

Přihláška Bruntál pro akademický rok 2017/2018.


Kontakt

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Kavalcova 814/1

792 01, Bruntál

http://spsoa.cz/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku

 

Ing. Barbora Friedlová, Ph.D.

Tel.: +420 555 559 727

friedlova@spsoa.cz