Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Pobočka Lednice při Zahradnické fakultě MENDELU

 

Akademický rok 2017/2018
  • Přihlášení od 1.1.2017 do 31.7. 2017. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na adresu Zahradnickou fakultu MENDELU, Lednice.
  • Kapacita 40 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • Informace o přijetí do studia budou zaslány poštou do 31. 8. 2017 spolu s podrobnými organizačními informacemi.
  • Cena za semestr je 660 Kč.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí) nebo složenkou, která je k vyzvednutí na děkanátě Zahradnické fakulty.
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.
  • Kontaktní osoba – Dagmar Kurková, tel.č. 519 367 220, e-mail dagmar.kurkova@mendelu.cz

 

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018- program přednášek

3. ročník 2017/2018- program přednášek

Přihláška Lednice pro akademický rok 2017/2018


Kontakt

 

Děkanát ZF Mendelovy univerzity v Brně

Valtická 337

691 44 Lednice

 

Dagmar Kurková

Tel.: +420 519 367 220

Mobil: +420 725 492 454

dagmar.kurkova@mendelu.cz