Mezigenerační vzdělávací program je určen pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 9 – 13 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče. Program je rozdělen na 6 setkání, která mají formu terénního cvičení a jsou zaměřena na rostlinou a živočišnou říši, která nás obklopuje. To znamená, že vzdělávání v daných tématech bude probíhat přímo v praxi a účastníci si tak budou moci vše prohlédnout popř. vyzkoušet na vlastní oči a ruce. Lektory terénních cvičení budou odborníci z řad akademických pracovníků MENDELU.

Lokace pro terénní cvičení byly vybrány v návaznosti na zaměření programu a profilaci MENDELU. Konkrétně se bude jednat o terénní cvičení v těchto prostorách MENDELU: Botanická zahrada a arboretum; Poloprovozy Agronomické fakulty (pekárna a masný provoz); Zahradnická fakulta v Lednici (Tematické zahrady); Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – arboretum Řícmanice; Školní zemědělský podnik Žabčice; Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - arboretum Křtiny. Pro každé terénní cvičení budou připravovány nové výukové materiály.

Mezigenerační vzdělávací program započne slavnostním zahájením a bude zakončen promocí absolventů.

Setkání budou probíhat ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin.

Termíny setkání:

  • 26. 10. 2019
  • 23. 11. 2019
  • 14. 12. 2019
  • 28. 3. 2020
  • 25. 4. 2020
  • 23. 5. 2020

Poplatek za mezigenerační vzdělávací program je 600 Kč na osobu (za seniora a dítě tedy celkem 1200 Kč).

Přihlášku pro mezigenerační vzdělávací program naleznete ZDE. Přihlašování bude možné od čtvrtka 5. 9. 2019 12.00 hod. Kapacita programu je omezena na 40 osob (20 seniorů a 20 dětí), o přijetí do programu rozhoduje časové pořadí přihlášených.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: