HISTORIE BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ I.

 

Cílem jednoletého studia Historie brněnského podzemí I. je seznámit nejen obyvatele Brna, ale každého, kdo se zajímá o historii a každodenní život našich předků, s tímto bezpochyby přitažlivým a zároveň tajemným fenoménem. V průběhu přednášek se posluchači podrobněji seznámí jak s historií Brna (zejm. po stránce stavitelské, ale nejen té), tak s konkrétními průzkumy brněnského podzemí, které trvají už více než 30 let a během kterých bylo objeveno velké množství nejrůznějších podzemních objektů a prostor. Tyto objevy významnou měrou doplnily dosud známé poznatky o historii města a o životě v něm. Přednášky jsou doplněny o bohatý fotografický a jiný materiál.

Pojďte nahlédnout do těchto temných, ale poutavých míst spolu s námi.

Na jednoleté studium Historie brněnského podzemí I. bude navazovat v akademickém roce 2021/2022 cyklus dalších přednášek - Historie brněnského podzemí II.

 

Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů – zimního a letního (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1x za 14 dnů.

V akademickém roce 2020/2021 to bude v pondělí ve 14:00-16:30 hod.

 

Přihlášku pro akademický rok 2020/2021 naleznete ZDE.

Přihlašování bude spuštěno 1.4. 2020.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Strádalová, hana.stradalova@mendelu.cz

                            608 393 260 (asistované přihlášení probíhá v úředních hodinách)

 

Poplatek za semestr (5 přednášek) je 340 Kč.

 

Program přednášek:

Akademický rok 2020/2021 - vzorový harmonogram přednášek

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: