ČLOVĚK A SVĚT 

Média, potažmo sociální sítě dnes člověku přináší celou řadu různorodých pohledů na situaci v dnešním světě. Orientovat se tak v dění v různých regionech, potažmo porozumět tomu, jak tento stav ovlivňuje vývoj České republiky je velmi složité. Jednoleté (2 semestry) studium Člověk a svět přináší prostřednictvím odborníků z Fakulty regionálního rozvoje Mendelovy univerzity v Brně řadu aktuálních témat jako je migrační krize a její dopady na Evropu, Arabsko-izraelský konflikt, současné problémy států Latinské Ameriky, aktuální dění na Balkáně a v regionu Blízkého východu, mocenský vzestup Číny nebo konflikt na Ukrajině a jeho dopad na vztahy EU s Ruskem.

Přednášky probíhají ve dvou semestrálních cyklech (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x týdně.

V akademické roce 2020/2021 to bude ve čtvrtek 10.00 - 12.30 hod.

 

Přihlášku pro akademický rok 2020/2021 naleznete ZDE.

Přihlašování bude spuštěno 1.4. 2020.

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Tereza Vychopňová, tereza.vychopnova@mendelu.cz,

                            608 781 473 (asistované přihlášení probíhá v úředních hodinách)

Poplatek za semestr (10 přednášek) je 680 Kč.

 

Program přednášek:

Akademický rok 2020/2021 - vzorový harmonogram přednášek

Akademický rok 2019/2020 - vzorový harmonogram přednášek

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: