Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

 

ZAHRADA A ZDRAVÍ

Akademický rok 2018/2019

  • Inovovaný ednoletý studijní program
  • Přihlášení probíhá do 18. 5. 2018.
  • Kapacita 100 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • O přijetí budete písemně vyrozuměni během měsíce června.
  • Cena za semestr (10 přednášek) je 660 Kč. Akademický rok sestává ze dvou semestrů - letního a zimního.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí), na pokladně Mendelovy univerzity v Brně (budova A, 2. patro, denně 8.00 – 13.00 hod.) nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V nebo ve stojanu před dveřmi do této kanceláře.
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.

 

  Program přednášek

 Akademický rok 2018/2019 - program přednášek

 

 Přihlásit se můžete ZDE.

Tištěnou přihlášku si můžete vyzvednout v úředních hodinách kanceláře U3V nebo kdykoli ve stojanu před dveřmi do této kanceláře.