ČLOVĚK A SVĚT II.

Média, potažmo sociální sítě dnes člověku přináší celou řadu různorodých pohledů na situaci v dnešním světě. Orientovat se tak v dění v různých regionech, potažmo porozumět tomu, jak tento stav ovlivňuje vývoj České republiky je velmi složité. Jednoleté (2 semestry) doplňující studium Člověk a svět II. přináší prostřednictvím odborníků z Fakulty regionálního rozvoje Mendelovy univerzity v Brně řadu aktuálních témat jako je Evropeizace Západního Balkánu, vztahy socialistické Jugoslávie a Československa, vztahy Západního Balkánu a střední Evropy, politika a společnost současné Číny, mezinárodní konflikty ve východní Asii a mnoho dalších.

Přednášky probíhají ve dvou semestrálních cyklech (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x za dva týdně - čtvrtek v 10.00 - 12.30 hod.

 

Poplatek za semestr (5 přednášek) je 340 Kč.

 

Přihlášku pro akademický rok 2019/2020 naleznete ZDE.

 

Program přednášek:

Akademický rok 2019/2020 - program přednášek

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: