ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Jednoleté (2 semestry) doplňující studium Člověk a společnost je svým obsahem zaměřeno na širokou škálu témat z oblasti humanitních věd, které nám ve významné míře pomáhají porozumět současnému společenskému vývoji. Přednášky jsou zaměřeny na dílčí společenská témata, která jednotliví přednášející převážně z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vztahují k praktickému využití v životě posluchačů. Mezi tématy se tak objeví např. úvod do sociologie a psychologie, vč. komunikačních dovedností a specifik lidí s různými typy postižení, mezigenerační soužití a řešení případných mezigeneračních konfliktů v rodině nebo také tématika samotného stárnutí, vč. sociálních služeb určených seniorům nebo problematice kriminality páchané na seniorech.

Přednášky probíhají ve dvou semestrálních cyklech (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x za dva týdny - pondělí v 10.00 - 12.30 hod.

 

Poplatek za semestr je 340 Kč.

Kapacita studia je již naplněna.

 

Program přednášek:

Akademický rok 2019/2020 - program přednášek

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: