ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Téma soužití člověka s přírodou rezonuje lidskou společností od nepaměti. V současnosti nicméně nabývá stále intenzivnější podoby zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, tedy snahu uvést do rovnováhy hospodářský a společenský pokrok lidstva a plnohodnotné zachování životního prostředí pro další generace. Jednoleté doplňující studium Člověk a životní prostředí přináší soubor přednášek, které se zaměřuje na ekologická témata současnosti jako je využití různých typů energií a jejich ekologickým důsledkům, způsobům zpracování obalů, odpadů. Na druhé straně se přednášky zaměří na méně obvyklá ekologická témata, jako jsou rostlinné expanze v ekosystémech nebo vlivy skládek na životní prostředí.

Přednášky probíhají ve dvou semestrálních cyklech (říjen až prosinec a únor až květen), a to 1 x za dva týdny.

Poplatek za semestr (5 přednášek) je 340 Kč.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: