Výsledek obrázku pro project IDEMASAP 50 +

MEZINÁRODNÍ PROJEKT IDEMASAP 50+               

Projekt IDEMASAP 50+ probíhá v rámci programu Erasmus+ a jeho koordinátorem je Univerzita třetího věku při Technické univerzitě ve Zvoleně. Dalšími účastníky projektu jsou vedle univerzity třetího věku z České republiky, Polska, Portugalska a Španělska. Hlavním cílem projektu je zlepšování sportovních a rukodělných dovedností seniorů prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání seniorů, a to na mezinárodních setkáních. Tato setkání organizuje vždy jedna ze zapojených U3V. Projekt začal v září 2018 a pokračuje až do června 2020.

 

Koordinátor projektu:

Univerzita tretieho veku - Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika (www.tuzvo.sk/utv)

Partneři projektu:

Mendelova univerzita Brno, Česká republika (www.mendelu.cz)
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku, Polsko (www.utwlubsko.com.pl/utw/)
Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, Almerim , Portugalsko (www.rutis.pt)
Fundacion Universidade da Coruna, Španělsko (www.fundacion.udc.es)

 

Mezinárodní setkání - Portugalsko (květen 2019)

V květnu proběhlo mezinárodní setkání na univerzitě Associação Rede de Universidades da Terceira Idade v portugalském městě Almerim, trvalo tři dny a nechybělo na něm ani 8 posluchačů z Univerzity třetího věku MENDELU a 2 jeho pracovnice. Stěžejní náplní setkání byly workshopy, které pro všechny zúčastněné připravilo centrum pro seniory Universidade Sénior Rainha Dona Leonor. Senioři si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli vyšívání tradiční portugalské krajky, hru na hudební nástroje, divadlo i práci v keramické dílně. Vedle rukodělných činností nechyběly ani prohlídka místní farmy a historického města Santarém, ale především sport. Konkrétně „chodící fotbal“ (Walking Football), který je v Portugalsku novou a rychle se rozvíjející sportovní aktivitou. Ta byla pro české účastníky sice nová, ale přesto se u nich setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Fotografie:

 

Mezinárodní setkání - Česká republika (září 2019)

 

 

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: