Mezigenerační univerzita MENDELU vznikla jako přirozené rozšíření aktivit Oddělení vzdělávání seniorů. Doposud byla činnost oddělení zaměřena na seniory a jejich individuální rozvoj prostřednictvím různorodých vzdělávacích a volnočasových aktivit v rámci Univerzity třetího věku. Dlouhodobě lze ale sledovat nejen zájem našich posluchačů, ale i celospolečenský důraz na podporu mezigeneračních vazeb a dialogu mezi mladší a starší generací. V akademickém roce 2019/2020 tak budou mít senioři a jejich vnoučata poprvé příležitost učit se nejen společně, ale také od sebe navzájem. Prostředkem jim bude mezigenerační vzdělávací program zaměřený na poznávání živočišné a rostlinné říše.

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: