Rozšiřující studium ve své nabídce vychází z celouniverzitní nabídky předmětů Mendelovy univerzity v Brně, vždy v délce jednoho semestru.

 • Přihlášení probíhá formou elektronické přihlášky níže nebo osobně v kanceláři U3V - způsob přihlášení je vždy uveden v informačním letáčku daného studia..
 • Přihlášení je závazné.
 • Poplatek za studium se nevrací, je možno však za sebe najít náhradníka.
 • Kapacita je dle nabídky jednotlivých studií.
 • Poplatek za studium je dle nabídky jednotlivých studií.
 • Informace o přijetí budou posluchačům zaslány po naplnění kapacity spolu s podrobnými organizačními informacemi, vč. údajů k platbě.
 • Platba poplatku je možná převodem (preferujeme) - údaje budou uvedeny v e-mailu o přijetí, nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.
 • Doklad o úhradě (výpis z účtu, ústřižek složenky) předložíte organizačnímu pracovníkovi na první přednášce. Pokud nedostáváte výpis z účtu, požádejte banku, aby Vám vystavila doklad o zaplacení. Na základě předložení dokladu o zaplacení budete zapsáni do Univerzitního informačního systému.

 

V zimním semestru 2019/2020 již zaplněno:

 • Anglický jazyk - začátečníci (kurz navazuje na předešlý semestr) (středa 8:30 - 10:00) - již není možné se přihlásit
 • Anglický jazyk - mírně pokročilí (kurz navazuje na předešlý semestr) (středa 10:15 - 11:45) - již není možné se přihlási
 • Španělský jazyk - mírně pokročilí (kurz navazuje na předešlý semestr) (pondělí 12.30 - 14.00) - již není možné se přihlásit
 • Španělský jazyk - středně pokročilí (kurz navazuje na předešlý semestr) (pondělí 14.30 - 16.00) - již není možné se přihlásit
 • Německý jazyk - mírně pokročilí (kurz navazuje na předešlý semestr) (čtvrtek 9.00 - 10.30) - již není možné se přihlásit
 • Německý jazyk - pokročilí (kurz navazuje na předešlý semestr) (čtvrtek 10.45 - 12.15) - již není možné se přihlásit

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: