Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Projekt Ověření metodiky "Prevence rizik seniorského věku"

Projekt je podpořen z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví -  "Národní program zdraví - projekty podpory zdraví" pro rok 2017

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody. Věk je jedním ze zásadních determinant uvedených faktorů a je tedy podstatné, aby lidé v seniorském věku zvyšovali svou informovanost o rizicích spojených se stářím.

V loňském roce jsme tak pro vás díky projektu Ověření metodiky "Prevence rizik seniorského věku" připravili celou řadu aktivit, které se zaměřili právě na  udržení, resp. zvýšení fyzické, duševní a sociální pohody seniorů prostřednictvím cyklu přednášek, workshopů a dalších aktivit (pohybové cvičení, odborné poradenství), které byly vzájemně tematicky propojeny.

V oblasti fyzického zdraví byl projekt konkrétně zaměřen na prevenci obezity, v oblasti duševního zdraví na prevenci a zvládání stresu spojeného se stárnutím a v oblasti sociální na prevenci zneužívání seniorů, vč. kyberšikany.

 

Všechny aktivity byly ZDARMA.