Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Projekt Ověření metodiky "Prevence rizik seniorského věku"

Projekt je podpořen z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví -  "Národní program zdraví - projekty podpory zdraví" pro rok 2017

 

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody. Věk je jedním ze zásadních determinant uvedených faktorů a je tedy podstatné, aby lidé v seniorském věku zvyšovali svou informovanost o rizicích spojených se stářím.

Aktivity, které jsme pro Vás na zimní semestr připravili jsou zaměřeny právě na udržení, resp. zvýšení fyzické, duševní a sociální pohody seniorů prostřednictvím cyklu přednášek, workshopů a dalších aktivit (pohybové cvičení, odborné poradenství), které jsou vzájemně tematicky propojeny.

V oblasti fyzického zdraví je projekt konkrétně zaměřen na prevenci obezity, v oblasti duševního zdraví na prevenci a zvládání stresu spojeného se stárnutím a v oblasti sociální na prevenci zneužívání seniorů, vč. kyberšikany.

Všechny aktivity jsou ZDARMA. Přihlásit se můžete na neomezený počet aktivit v níže připravených odkazech.

V rámci aktivit projektu můžete využít také individuální psychologické poradenství, a to každé pondělí od 14:15-15:15 a každé úterý od 10:30-11:30. Předem je nutné se objednat e-mailem u Mgr. Barbory Šímové barbora.simova@mendelu.cz.

Vedle toho můžete využít i individuální konzultace s nutričním poradcem, a to v následujících termínech 24. 10. 2017; 7. 11. 2017; 21. 11. 2017; 5. 12. 2017 vždy v čase 14.00 až 16.00 hod. (budova E v 1. patře - konzultační místnost. Na tuto aktivitu není třeba se přihlašovat předem.

 

Aktivity podporující fyzické zdraví seniorů

 

Přednáška: Výživa seniorů s důrazem na osvojení si hlavních zásad zdravého životního stylu (26. 10. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Přednáška: Zdravé hubnutí po padesátce - výživa, pohyb a psychohygiena (2. 11. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Workshopy: Měření na přístroji InBody (26. 10. 2017 a 2. 11. 2017, vždy 8.30 hod., budova C)

Více o workshopech ZDE - již obsazeno

 

Přednáška: Infark myokardu a mrtvice - jak je poznat a jak provést první pomoc (9. 11. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE - již obsazeno

 

Cvičení: Jóga pro seniorky - již obsazeno

 

Aktivity podporující duševní zdraví seniorů

 

Přednáška: Stresové situace ohrožující seniory a jejich zvládání (7. 12. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Přednáška: Kriminalita páchaná na seniorech a jak se vypořádat s jejími následky (30. 11. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Aktivity podporující sociální pohodu seniorů

 

Přednáška: Prevence násilné kriminality páchané na seniorech (16. 11. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Přednáška: Problémy v komunikaci a senioři (23. 11. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Přednáška: Bezpečí seniorů na internetu (28. 11. 2017, 10.00 hod., budova E)

Více o přednášce ZDE, přihlásit se můžete ZDE

 

Workshopy: Problémy v komunikaci a senioři (29. 11. 2017 a 6. 12. 2017, pozor změna - vždy již ve 13.00 hod., budova E)

Více o workshopech ZDE, přihlásit se můžete ZDE