Univerzita třetího věku MENDELU

 

Univerzita třetího věku organizovaná Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání.

U3V MENDELU je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Univerzita třetího věku nabízí základní studium, které zahrnuje přednášky na témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Teoreticky zaměřené přednášky jsou doplněny o terénní cvičení a exkurze. Základní studium je nabízeno v rozsahu tří let (6 semestrů), po jeho absolvování mohou posluchači pokračovat ve dvouletém studiu (4 semestry), které svým obsahem navazuje na studium tříleté.

Dále nabízí doplňující studium, které se hlouběji věnuje tématům obsaženým v základním studiu. Je nabízeno v šesti tematických studiích, vždy v délce jednoho roku (2 semestry). Konkrétně se jedná o: Zahrada a zdraví, Naše zahrádka, Člověk a společnost, Člověk a fauna, Člověk a životní prostředí a Člověk a svět.

Vedle výše uvedených delších forem studia mají senioři možnost navštěvovat jednosemestrální studium. Konkrétně se jedná o specializované studium, které ve své nabídce odráží dílčí zaměření jednotlivých fakult a dalších pracovišť Mendelovy univerzity v Brně, např. studium různých výtvarných technik či aranžování a tvorbu dekorací. Vedle toho mohou využít také nabídku v rámci rozšiřujícího studia, která ve své nabídce vychází z celouniverzitní nabídky předmětů Mendelovy univerzity v Brně, např. pohybové aktivity či studium cizích jazyků.

Univerzita třetího věku je celouniverzitní vzdělávací aktivita, za kterou odpovídá rektor MENDELU, resp. jím pověřený prorektor.

Univerzita třetího věku MENDELU nabízí zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

 

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: