Surikata

Poradenské centrum

 

Poradenské centrum v rámci Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně má zájem napomoci nejen posluchačům, ale i ostatním starším lidem vyznat se v různých oblastech denního života, vědět, na koho se obrátit při hledání opory či dalších zájmových činností. Tomu napomáhá vzdělávání společně s mapou webových stránek různých společností a institucí, zájmových organizací či klubů.

Poradenské centrum Vám dále v rámci své činnosti nabízí možnost využít služeb individuálního poradenství, při kterém Vám profesionální psycholog může pomoci překonat Vaše osobní a rodinné obtíže. První konzultace je zdarma, každá další konzultace za poplatek 300 Kč.

Může se jednat například o:

- problémy spojené se specifickými obtížemi vycházející z určitého hendikepu (zdravotního, pohybového, smyslového, sociálního aj.),

- problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, poruchy spánku apod.),

- partnerské a rodinné problémy.

Na podzim 2013 pak pro Vás připravujeme kurzy, které člověku pomáhají plně využít svých schopností, realizovat své životní cíle, vést uspokojivý život. Budete si moci vybrat z kurzů: Trénování paměti, Asertivita jako životní styl, Prevence stresu, Relaxační techniky či Feuersteinovo instrumentální obohacování (technika pro rozvoj kognitivních funkcí, zlepšení celkové orientace a spokojenosti v životě).

 V případě zájmu či dotazů prosím kontaktujte poradenské centrum na pcentrum@mendelu.cz nebo volejte na 545 135 227.