Surikata

 

Akademický rok 2018/2019

 

V současnosti připravujeme nabídku na akademický rok 2018/2019. Veškeré informace, vč. způsobu přihlašování naleznete na této webové stránce v 1. polovině ledna 2018.

 

Akademický rok 2017/2018

 

Základní tříletý cyklus studia na Univerzitě třetího věku MENDELU je tvořen přednáškami, které obsahují témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institutu celoživotního vzdělávání. Tematické přednášky jsou doplněny o terénní cvičení, semináře či workshopy.

 

Program přednášek

1. ročník 2017/2018 - program přednášek

2. ročník 2017/2018 - program přednášek

3. ročník 2017/2018 - program přednášek

Přihláška pro akademický rok 2017/2018

 

  • Přihlášení probíhalo do 15. 5. 2017.
  • Kapacita 100 posluchačů (rozhoduje pořadí přijatých přihlášek).
  • Cena za semestr (10 přednášek) je 660 Kč.
  • Platba je možná převodem (údaje budou uvedeny v dopisu o přijetí), na pokladně Mendelovy univerzity (budova A, 2. patro, denně 8.00 – 13.00 hod.) nebo složenkou, která je k vyzvednutí v kanceláři U3V.
  • Na 1. hodinu je třeba přinést doklad o platbě, výpis z účtu nebo ústřižek složenky, k nahlédnutí.