Surikata

Studium na U3V MENDELU

 

Univerzita třetího věku MENDELU nabízí studium  základního tříletého cyklu a jednoletých programů. Dále mohou naši posluchači a externí senioři navštěvovat krátkodobé kurzy či mimořádné přednášky.

Základní studium U3V MENDELU je realizováno na ICV MENDELU v Brně a na dalších čtyřech pobočkách: Lednice, Kyjov, Bruntál a od roku 2016 v Rožnově pod Radhoštěm. Studium je tříleté, posluchači základního cyklu U3V absolvují v průběhu jednoho akademického roku  20 přednášek, zpravidla 10 přednášek v zimním a 10 přednášek v letním semestru. Výuka v zimním semestru probíhá od října do prosince, v letním semestru od února do dubna, a to každý týden ve stanovený čas po dobu 3 vyučovacích hodin. Poplatek za studium je ve výši 660 Kč za semestr. Výuka je realizována formou přednášek, seminářů, terénních cvičení, popř. laboratorních cvičení a odborných exkurzí. Zájemce o studium se do studia přihlašuje na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky. Termíny jsou vždy s předstihem zveřejněny. Na začátku studia čeká studenty slavnostní uvedení do studia v aule MENDELU, v tomtéž prostoru pak rovněž slavnostní vyřazení na konci studia. Pro řádné ukončení studia je třeba splnit 60% účast ve výuce. Absolventům základního cyklu jsou pak nabízeny navazující nástavbová studia.