AKTUALITY

 

Přihlašování do základního a doplňujícího studia

Přihlašování do základního tříletého programu a některých doplňujících studií (jednoleté programy) bylo prodlouženo až do naplnění kapacity. V současné době je možné se přihlásit. 


 

Nabídka semestrálního studia ve specializovaném a rozšiřujícím studiu  

Od 25. 5. 2018 je zveřejněna nabídka semestrálního studia (kurzy) ve specializovaném studiu a rozšiřujícím studiu  pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 (začátek říjen 2018). 

 


 Výstava prací účastníků specializovaného semestrálního studia Výtvarné techniky - kresba a malba

V období 9. 4. - 18. 4. 2018 proběhla v posluchárně E 02 Institutu celoživotního vzdělávání výstava prací účastníků specializovaného semestrálního studia zaměřeného na výtvarné techniky kresby a malby. Náměty prací byly zátiší, předměty denní potřeby, portrét, lidská figura, krajina na fotografii a obraz profesionálního malíře. Kromě samotné výtvarné techniky, účastníci zvládli problém perspektivy, vnímání tvarů, barev, materiálů a kompozice. V neposlední řadě si také procvičili schopnost vciťování, jemnou motoriku, propojování obou 
Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: