Informace pro studenty

Organizace studia

Studijní plány

Praxe

Studijní opory

Seminární práce

 Závěrečné práce

Závěrečné zkoušky

Žádosti a formuláře

Stipendia

Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.2.2020)

Dokumenty

Další informace

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: